Beschermd monument

Hoeve: vakwerkschuur

Beschermd monument van 23-11-2007 tot heden

ID
3770
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3770

Besluiten

Hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-11-2007  ID: 4512

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het restant van de 19de-eeuwse vakwerkhoeve: de vakwerkschuur.Waarden

De vakwerkhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve Overbroekstraat 13 wordt op de Atlas der Buurtwegen aangeduid als een L-vormig complex. Gaandeweg evolueerde de hoeve tot een semi-gesloten complex. De schuur bleef als enige onderdeel bewaard in vakwerk, de overige onderdelen van de hoeve versteenden.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De vakwerkstructuur van de schuur bleef bewaard; de achtergevel heeft momenteel bakstenen vullingen. De schuur is opgetrokken in stijl- en regelwerk op latere omlopende bakstenen stoel. De gevel langs de straatzijde heeft een kunstleien beschieting. Deze schuur is een gaaf bewaard voorbeeld van een vakwerkschuur.

sociaal-culturele waarde

De vakwerkkern van de hoeve getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie, waarvan in de streek vele voorbeelden bewaard bleven, in een unieke densiteit, die echter hoe langer hoe meer wordt aangetast door sloop- en bouwactiviteiten. De hoeve is tevens een belangrijke documentaire getuige van een lokale en volkse bouwtraditie.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve

Overbroekstraat 13 (Wellen)
Hoeve, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; erf aan straatzijde afgesloten door middel van een bakstenen muurtje en betonplaten.