Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 37723   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37723

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In zijn huidige vorm een woning met aanhorigheden daterend uit de 19de eeuw, het zou evenwel een feodaal leengoed zijn van het land van Edingen, in de 15de eeuw in het bezit van de familie van Eetvelde.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Heetveldesite

Munkbaan 1, 1A, 2 (Galmaarden)
Tweeledige opper- en neerhofstructuur met sporen van een ringgracht verwijzend naar de motte-origine, gelegen op de linkeroever van de Mark, op de grens met Galmaarden.