Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Obelisk voor militaire en burgerlijke slachtoffers beide wereldoorlogen en politieke gevangenen WO II

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37737   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37737

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Obelisk voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen en voor de politieke gevangenen uit de Tweede Wereldoorlog. De obelisk is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, beschermd bij M.B. van 14/01/1998.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Obelisk voor oorlogsslachtoffers

Wapenplaats zonder nummer (Dentergem)
Obelisk voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen en voor de politieke gevangenen uit de Tweede Wereldoorlog. De obelisk is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, beschermd bij M.B. van 14/01/1998.