Beschermd monument

Pastorie Sint-Martinusparochie

Beschermd monument van 03-07-1981 tot heden

ID
3775
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3775

Besluiten

Pastorie, parochiekerk Sint-Martinus en kasteel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1644

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Martinusparochie is beschermd als monument.Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Weerstandersstraat 3 (Heers)
De huidige pastorie werd gebouwd midden 19de eeuw, in neoclassicistische stijl. Van de pastorie van 1665 rest het bijgebouw, links aansluitend op de huidige pastorie.