Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Perckhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37750   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37750

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gaaf bewaarde, 18de-eeuwse, Brabantse hoeve van het gesloten type, gelegen te midden van glooiende weilanden en velden op een hoogte van 90 meter met uitzicht op de twee dalen van waaruit de Linkebeek ontspringt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Perckhoeve

Perkstraat 100 (Linkebeek)
Gaaf bewaarde hoeve gebouwd in 1772, omvat het woonhuis met links melkhuis en rechts paardenstallen, een stalvleugel, een hoge schuur met kleiner wagenhuis en een afzonderlijk bakhuis.