Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Vakwerkhoeve: omgeving en langgestrekte hoeve

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
3776
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3776

Besluiten

Hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-11-2007  ID: 4512

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van de als monument beschermde vakwerkhoeve, bestaande uit het gebouw ten oosten van de hoeve en een langgestrekte hoeve ten westen met tuin.



Waarden

De omgeving van de semi-gesloten hoeve, inzonderheid de links en rechts aangrenzende panden en hun hinterland is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Bij de omgevingsfactoren zijn de inplanting aan een vijfsprong en het nabij gelegen, voor het eerst in 1869 kadastraal geregistreerde hoevetje (Overbroekstraat 61), waarvan de skeletstructuur bewaard bleef, alsook het volledig versteende vakwerkgebouwtje (Overbroekstraat 59) van belang.

historische waarde

Bij de omgevingsfactoren zijn de inplanting aan een vijfsprong en het nabij gelegen, voor het eerst in 1869 kadastraal geregistreerde hoevetje (Overbroekstraat 61), waarvan de skeletstructuur bewaard bleef, alsook het volledig versteende vakwerkgebouwtje (Overbroekstraat 59) van belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Langgestrekte hoeve

Overbroekstraat 60 (Wellen)
Gebouw van vier traveeën en één bouwlaag, daterend uit eind 19de eeuw.


Vakwerkhoeve

Overbroekstraat 60 (Wellen)
De semi-gesloten hoeve wordt reeds aangegeven op de Ferrariskaart. Het woonhuis heeft nog een vakwerkkern en dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.