Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en kasteel en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-07-1981 tot heden

ID
3779
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3779

Besluiten

Pastorie, parochiekerk Sint-Martinus en kasteel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1644

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof, de pastorie van de Sint-Martinusparochie met pastorietuin, de grafkapel en grafsteen van de burggraven Desmaisières en het kasteel van Heers met kasteelpark.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "De historische waarde van de omgeving van de parochiekerk, pastorie en kasteel wordt gevormd doordat het de ontstaanskern van dit typisch Haspengouws kasteeldorp is."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, beschermingsdossier DL , Parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en kasteel en omgeving (S.N., 1981).


Waarden

De Sint-Martinuskerk, de pastorie en het kasteel, met hun omgeving, zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Grafkapel en grafsteen van de burggraven Desmaisières

Weerstandersstraat 1A (Heers)
Op het kerkhof, rechthoekige kapel uit eind 19de - begin 20ste eeuw, van één travee onder zadeldak.


Kasteel van Heers

Nieuwe Steenweg 69-71 (Heers)
Het kasteel is een compact geheel in laatgotische stijl met elementen die reeds verwijzen naar de renaissance, de vier vleugels gelegen rondom een vrijwel vierkante binnenplaats. Het dateert in zijn huidige vorm uit eind 15de - begin 16de eeuw.


Kasteelpark van Heers

Nieuwe Steenweg 69-71 (Heers)
Verwaarloosd en verwilderd, ongeveer 5 ha groot kasteel­park in landschappelijke stijl, aangelegd het eerste kwart van de 19de eeuw, gewijzigd midden die eeuw, deel van een kasteeldomein (circa 14 ha) van feodale oorsprong met neerhof-opperhofstructuur.


Parochiekerk Sint-Martinus

Weerstandersstraat 1 (Heers)
In 1913 worden schip en toren van de oude kerk afgebroken, en vervangen door het huidige gebouw naar ontwerp van M. Christiaens, in een neogotische interpretatie van de stijl van het koor.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Weerstandersstraat 3 (Heers)
De huidige pastorie werd gebouwd midden 19de eeuw, in neoclassicistische stijl. Van de pastorie van 1665 rest het bijgebouw, links aansluitend op de huidige pastorie.


Pastorietuin

Weerstandersstraat 3 (Heers)
Slechts de tuinruimte van de vroeg-19de-eeuwse pastorie van Heers bleef bewaard.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldorpen Heers en Veulen

Heers, Klein-Gelmen, Veulen (Heers)
Heers en Veulen ontstonden nabij de Heerse of Veulense Beek, één van de bovenlopen van de Herk, die er het golvend open-field landschap van Droog-Haspengouw insnijdt. In de beekvallei waren als gemene weiden in gebruik die nu veelal beplant zijn met populieren. Zowel Heers als Veulen zijn kasteeldorpen waarvan het kasteel gelegen is aan de rand van de natte vallei. Beide dorpen kennen vooral in de omgeving van het kasteel, kerk en pastorie nog een historische uitzicht en verbindingen. Verbindingswegen zijn vaak als holle wegen ingesneden.