Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
37813
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37813

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van twee enkelhuizen in spiegelbeeldschema, mogelijk met industriële kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

Bruggestraat 55-57 (Hooglede)
Eenheidsbebouwing van twee enkelhuizen in spiegelbeeldschema, mogelijk met industriële kern.