Beschermd monument

Stadswal: restant

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden
ID: 3784   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3784

Besluiten

Minderbroederskerk en stadswal met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-01-1987  ID: 2278

Beschrijving

De bescherming omvat het restant van de stadswal in de tuin van het minderbroedersklooster.Waarden

Het resterend gedeelte van de stadswal, gelegen in de kloostertuin der minderbroeders, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Minderbroedersklooster, kloosterkerk en stadswal

Minderbroedersstraat 5, zonder nummer, zonder nummer (Sint-Truiden)
Het complex strekt zich uit tussen het Minderbroedersplein en de Capucienessenstraat. De noordgevel van kerk en klooster zijn naast elkaar gelegen aan de Minderbroedersstraat. De noordwestelijke gevel der kerk ligt aan het huidige Minderbroedersplein.