Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Suetendaelmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 29-05-1995 tot heden

ID: 3788   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3788

Besluiten

Watermolen Suetendaelmolen met molengebouw, woonhuis, gaande werk en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1995  ID: 2877

Beschrijving

De bescherming als dorspgezicht betreft de landelijke omgeving van de Suetendaelmolen stroomop- en afwaarts langs de Zutendaalbeek en bevat een opvallend grote en hoger gelegen spaarvijver. De watermolen en aanhorigheden is eveneens als monument beschermd.



Waarden

De omgeving van de Suetendaelmolen of Broekmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een watermolensite die reeds in de 16de eeuw vermeld wordt, die nog steeds voorzien is van een operationele spaarvijver, van een waterloop met specifiek uitzicht en met specifieke bestanddelen zoals de sluis, het verdeelwerk, de aanvoergeul; die nog een herkenbaar beeld geeft van het oorspronkelijk landelijk karakter wat tevens bijdraagt tot de visuele ervaring en de intrinsieke en documentaire waarde van de molen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Suetendaelmolen

Watermolenweg 5 (Zutendaal)
De Suetendaelmolen, ook wel Broekmolen of Daalmolen genoemd is een bovenslag watermolen met metalen rad en werd rond 1860-1870 gebouwd. De landelijke omgeving van de Suetendaelmolen bevat een opvallend grote en hoger gelegen spaarvijver en gaat terug tot een watermolensite die al in de 16de eeuw vermeld wordt.