Vastgesteld bouwkundig erfgoed

IJzerzandstenen brug

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID: 37932   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37932

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine rondboogbrug over de Kleine Laak opgebouwd uit blokken Diestiaan ijzerzandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

IJzerzandstenen brug

Nieuwland zonder nummer (Aarschot)
Kleine rondboogbrug over de Kleine Laak opgebouwd uit blokken Diestiaan ijzerzandsteen.