Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Galdermansmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-03-1996 tot heden

ID
3795
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3795

Besluiten

Watermolen Galdermansmolen met molengebouw, sluis, waterrad en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-03-1996  ID: 3002

Beschrijving

Deze bescherming betreft de onmiddellijke omgeving van de watermolen Galdermansmolen. De molen zelf maakt geen deel uit van deze bescherming, maar is apart beschermd als monument.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Galdermansmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als oude watermolensite met beeldbepalende elementen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Galdermansmolen

Solterweg 16 (Bree)
Watermolen op de Itter. De molen wordt voor het eerst vermeld in 1633. In 1735 werd het woonhuis gebouwd of herbouwd. In 1850 werd de molen omgebouwd tot graan- en oliemolen.