Hoeve Goorbroekhof

Beschermd monument van 01-10-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Lubbeek
Deelgemeente Lubbeek
Straat Wauwerdries
Locatie Wauwerdries 31A (Lubbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24066/103.1
  • 4.01/24066/116.1
  • OB001496

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Goorbroekhof

Wauwerdries 31A, Lubbeek (Vlaams-Brabant)

Eind 18de-, begin 19de-eeuwse hoeve, een smeedijzeren poort tussen bakstenen hekpijler en lage muur markeert de toegang tot het erf met links woonhuis en deels versteende, drievakkige lemen schuur, rechts een stalvleugel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het historische woonhuis, de stal en de langsschuur van het Goorbroekhof. De onmiddellijke omgeving is als dorpsgezicht beschermd; de monumenten maken geen deel uit van de afbakening van dit dorpsgezicht.

Waarden

Het Goorbroekhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als basisbebouwing van het gelijknamige gehucht illustreert het Goorbroekhof op treffende wijze de geleidelijke 'verstening' van een middelgrote vakwerkhoeve met woonhuis, schuur en stal in los verband rond een gekasseid erf gegroepeerd. In zijn huidige vorm vormt het woonhuis een markant en in- en uitwendig gaaf bewaard voorbeeld van een eenlaags, bakstenen boerenhuis met beperkt gebruik van natuursteen, daterend uit het einde van de 18de-begin 19de eeuw. Typerend is de asymmetrische gevel ordonnantie bepaald door beluikte, rechthoekige vensters in een plattebandomlijsting in de voorgevel en de eveneens beluikte maar lichtgetoogde kleine vensters met tussendorpel in de achtergevel - een weinig voorkomende overgangsvorm van kloosterkozijn naar Louis XV-venster. De naastliggende deels versteende schuur vormt één van de steeds schaarser wordende voorbeelden van een middelgrote lemen langsschuur.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.