Gemeentehuis Opglabbeek met tuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Opglabbeek
Deelgemeente Opglabbeek
Straat Kapelstraat
Locatie Kapelstraat 1 (Opglabbeek)
Alternatieve naam Witherenpastorie

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/71047/102.1
  • OL001069

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie, nu gemeentehuis

Kapelstraat 1, Opglabbeek (Limburg)

Pastorie der norbertijnen, thans gemeentehuis, omgeven door een tuin met resten van de vroegere omgrachting.

Is de omvattende bescherming van

Moerascipres

Kapelstraat 1 (Opglabbeek)

Oude moerascipres als enig overblijfsel herinnerend aan de voorheen omgrachte pastoriesite.

Beschrijving

Het gemeentehuis van Opglabbeek is, samen met de omliggende tuin, beschermd als dorpsgezicht. In de tuin werd eind 20ste eeuw een plein aangelegd en een administratief centrum opgericht.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de omgevende tuin van het gemeentehuis als volgt gemotiveerd:
"omdat hij integrerend deel uitmaakt van de pastorie en omwille van de aanwezigheid van het tracé van de oorspronkelijke omwalling."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000253, Gemeentehuis (J. Gyselinck, 1983).

Waarden

Het gemeentehuis met omgevende tuin is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.