Gesloten hoeve Stasseynshuis en omgeving

Beschermd monument van 09-03-2005 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Heers
Straat Paardskerkhofstraat
Locatie Paardskerkhofstraat 15 (Heers)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73022/143.1
  • OL002205

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesloten hoeve Stasseynshuis

Paardskerkhofstraat 15, Heers (Limburg)

De hoeve omvat een straatvleugel met poortgebouw en aansluitende stallen, een linkervleugel met woonhuis en eveneens aansluitende stallingen, een achtervleugel met dwarsschuur en een rechtervleugel met stallen.

Beschrijving

De gesloten hoeve Stasseynshuis met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als monument.

Waarden

De gesloten hoeve “Stasseynshuis” en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

Het Stasseynshuis wordt al in zijn huidige omvang weergegeven op de Ferrariskaart (1771-1777) en het complex behield inderdaad een kern (woonhuis en schuur) die via een datumsteen en jaartalankers omstreeks 1766 kan worden gedateerd; het woonhuis werd naderhand verbouwd, blijkens de rechthoekige muuropeningen met kalkstenen omlijsting, die stilistisch verwijzen naar de late 18de tot vroege 19de eeuw, de overige vleugels hebben later in de 19de eeuw een definitief cachet gekregen. De hoeve heeft een monumentale omvang en verschijningsvorm, die wordt benadrukt door een beperkte context van oorspronkelijke landbouwpercelen (waaronder een ommuurde tuin, aansluitend bij het woonhuis en een boomgaard erachter), die daarenboven de oorspronkelijke functionaliteit van het complex benadrukt en bovendien bufferend werkt te midden van een nieuwbouwzone. Hoeve en omgeving vormen het meest sprekende en representatieve restant van het oude gehucht Broek, ten oosten van Heers, dat bestond uit een handvol hoeves en een kapel, te midden van landbouwgronden, maar dat door de dorpsuitbreiding van Heers grotendeels werd ontmanteld.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.