Station Vilvoorde

Beschermd monument van 01-12-1999 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Vilvoorde
Deelgemeente Vilvoorde
Straat Stationplein
Locatie Stationplein 9 (Vilvoorde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23088/110.1
  • 4.01/23088/122.1
  • OB001281

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Station Vilvoorde

Stationplein 9, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Lang, bakstenen gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl met combinatie van lijst- en topgevels, in totaal veertien traveeën en één à twee bouwlagen onder schilddaken, opgericht in 1880-1883.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het station van Vilvoorde in neo-Vlaamserenaissance-stijl, is beschermd als monument.

Waarden

Het spoorwegstation met bermwand, trapkooi ter hoogte van de eerste trapopening en centrale gang, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een middengroot bermstation circa 1883 opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance- stijl met natuurstenen gevelelementen en met trapkooien en glas en ijzer;
Als typisch 19de-eeuws voorbeeld van een station dat de aanzet vormde voor een stedenbouwkundig concept met stationsplein en radiaal daarop aansluitende straten en lanen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.