Beschermd monument

Laatclassicistisch burgerhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
3811
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3811

Besluiten

Woning met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-05-2002  ID: 3864

Beschrijving

Het burgerhuis, opgesplitst in twee eenheden, is beschermd als monument.Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gebouwencomplex, in oorsprong wellicht een gecombineerd burgerhuis, winkel en atelier. De oudste sporen zijn 17de-eeuws en verraden een L-vormige constructie, die naar alle waarschijnlijkheid teruggaat op een nog oudere kern. Vanaf de 17de eeuw werd het gebouw progressief uitgebreid. In eerste instantie werd het voorste gedeelte van de linkse achtervleugel toegevoegd. In de late 18de of vroege 19de eeuw werd de façade in classicistische zin aangepast, later in de 19de eeuw werd de linkse vleugel uitgebreid en de rechtse vleugel toegevoegd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Imposant breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. Laat 18de-eeuwse tot vroeg 19de-eeuwse, laatklassieke bakstenen lijstgevel met een centrale inrijpoort in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met geprofileerde druiplijst, het geheel aan weerszijden geflankeerd door recenter ingebrachte winkelpuien. De verdiepingen worden opengebroken door strak geritmeerde rechthoekige ramen in kalkstenen omlijsting met lekdrempels in cordon. De achtergevel vertoont ter hoogte van de kroonlijst nog sporen van 17de-eeuwse kruiskozijnen met kalkstenen omlijsting met negblokken en doorlopende lateien, evenals smeedijzeren muurankers met krullen. Ook de westelijke achterbouw, vier traveeën breed en twee bouwlagen hoog met een recentere verlenging, vertoont ter hoogte van het gelijkvloers nog kruiskozijnen in een kalkstenen omlijsting met negblokken, doorlopende lateien, dubbele ontlastingsboogjes en een overspannende boog. De kelder markeert op zijn minst een bouwfase van een oorspronkelijk (17de-eeuws of ouder) bouwvolume: enkel de zuidwestelijke zone is onderkelderd, met mergelstenen tongewelven en een buitentrap. Twee kelderruimten onder de poort zijn aan het schema toegevoegd. De ruimteverdeling op de hogere verdiepingen wordt geconditioneerd door de vleugelvormige opbouw aan weerszijden van de poortdoorgang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Laatclassicistisch burgerhuis

Maastrichterstraat 94-96 (Tongeren)
Oorspronkelijk één geheel. Imposant breedhuis met huidig laat-classicistisch uitzicht uit de eerste helft van de 19de eeuw doch oudere kern.