Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
38129
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38129

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

19de-eeuwse hoeve met losstaande, witgekalkte bestanddelen, zijnde het boerenhuis met opkamer van twee traveeën links van de ingang, en een lang schuurvolume met geïncorporeerde stal, gekenmerkt door luchtgleuven in de zijpuntgevel, onleesbare datumsteen. Onverhard erf met vaalt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Nonnendijk 2 (Damme)
19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, zijnde het boerenhuis met opkamer van twee traveeën links van de ingang, en een lang schuurvolume met geïncorporeerde stal, gekenmerkt door luchtgleuven in de zijpuntgevel, onleesbare datumsteen. Onverhard erf met vaalt.