Vakwerkhoeve

Beschermd monument van 23-11-2007 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Plattestraat
Locatie Plattestraat 36 (Wellen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73098/118.1
  • OL002470

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vakwerkhoeve

Plattestraat 36, Wellen (Limburg)

Hoeve Meekers, in kern teruggaand tot de 18de eeuw. De huidige bestanddelen zijn gegroepeerd rondom het erf: de poortvleugel, het woonhuis de dwarsschuur en twee aansluitende varkensstallen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gebouwen behorend tot de vakwerkhoeve.

Waarden

De U-vormige vakwerkhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De U-vormige hoeve wordt reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1778) als een semi-gesloten complex. Het is nog grosso modo deze vorm die primitief wordt gekadastreerd in de Atlas der Buurtwegen (1844). De in deze Atlas voorkomende U- en L-vorm zijn geëvolueerd tot afzonderlijke eigendommen. De paardenstal omvat een balk met het jaartal 1732.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Traditionele elementen zijn het bewaarde vakwerk met lemen en bakstenen vullingen op bakstenen stoel, de zadeldaken met grotendeels Vlaamse pannen, de ordonnantie van de rechtervleugel: woonhuis-koestal, het behouden bolkozijn van het woonhuis, alsook het erf met bloemperk op de plaats van de vroegere mestvaalt.

sociaal-culturele waarde

De vakwerkkern van de hoeve getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie, waarvan in de streek vele voorbeelden bewaard bleven, in een unieke densiteit, die echter hoe langer hoe meer wordt aangetast door sloop- en bouwactiviteiten. De hoeve is tevens een belangrijke documentaire getuige van een lokale en volkse bouwtraditie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.