Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische directeurswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 38224   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38224

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig woonhuis van V. Hostens, eigenaar van de vroegere maalderij aan de overkant van de straat. Gebouwd in 1909, vermoedelijk naar ontwerp van architect Poireaux (Kortrijk).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische directeurswoning

Noordstraat 212 (Roeselare)
Voormalig woonhuis van V. Hostens, eigenaar van de vroegere maalderij aan de overkant van de straat. Gebouwd in 1909, vermoedelijk naar ontwerp van architect Poireaux (Kortrijk).