Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingparochie en omgeving

Beschermd monument van 13-07-2005 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Heks
Straat Hekslaan
Locatie Hekslaan 71 (Heers)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73022/124.1
  • OL002069

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingparochie

Hekslaan 71, Heers (Limburg)

In 1777, onder het pastoraat van Henri Moens, wordt op kosten van prins-bisschop de Velbruck de huidige pastorie gebouwd, op de huidige plaats.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopnemingparochie met het omliggende perceel is beschermd als monument.

Waarden

De pastorie en omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

De pastorie is in kern een gebouw uit 1777, onder impuls van prins-bisschop Velbrück opgetrokken ter vervanging van een ouder gebouw, dat werd opgeofferd voor de uitbouw van het kasteeldomein. Het gebouw, dat alleszins qua exterieur in grote trekken zijn 18de-eeuwse vorm behield (enkel de aanhorige dienstgebouwen verdwenen), is één van de oudste voorbeelden van de impact die de bouw van het kasteel heeft gehad op de structuur van het dorp. De locatie op een verheven terrein en positionering van het bouwvolume met de rug naar het dorp en de façade in de richting van het kasteel illustreren perfect de historische machtsverhoudingen. Het wit geschilderde volume, in samenspel met de kerk, is een belangrijk landschappelijk richtpunt, dat van ver in de omgeving kan worden geapprecieerd, maar vooral vanuit het terras in het kasteelpark een prachtig onderdeel van het decor lijkt te vormen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.