Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van acht stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
38267
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38267

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Brugsesteenweg nr. 169-183. Eenheidsbebouwing van acht enkelhuizen, aanleunende bij de streekeigen architectuur, opgetrokken in 1923, naar ontwerp van J. Debooserie (Kortrijk). Eenheid evenwel doorbroken door de vernieuwde parementen en aangepaste muuropeningen cf. nrs. 173, 175 en 181. STADSARCHIEF KORTRIJK 23, nr. 7120.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van acht stadswoningen

Brugsesteenweg 169-183 (Kortrijk)
Brugsesteenweg nr. 169-183. Eenheidsbebouwing van acht enkelhuizen, aanleunende bij de streekeigen architectuur, opgetrokken in 1923, naar ontwerp van J. Debooserie (Kortrijk). Eenheid evenwel doorbroken door de vernieuwde parementen en aangepaste muuropeningen cf. nrs. 173, 175 en 181. STADSARCHIEF KORTRIJK 23, nr. 7120.