Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kloostercomplex ursulinen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-03-2009 tot heden

ID: 3827   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3827

Besluiten

Ursulinenklooster
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-2009  ID: 4592

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van het ursulinenklooster, met inbegrip van de lagere school (1902) en de boerderij van het klooster (1908-1909) - ontworpen door Hyacinth Martens -, de naaischool, de Heilig Hartkapel en de heiligenbeelden in de tuin (1928-1929). De als monument beschermde kloosterkapel en het klooster zelf horen niet tot de afbakening van het dorpsgezicht. Het kloostercomplex is in zijn geheel als monument beschermd in 2012.Waarden

De lagere school, voormalige naaischool, boerderij van het ursulinenklooster, Heilige Hartkapel en de beelden van de kloostertuin zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: De lagere school van 1902 (naar ontwerp van Hyacinth Martens), verhoogd in 1938 door Jef Perriëns, de voormalige naaischool van 1928-29, in de jaren 1930 vergroot en uitgebreid door Perriëns, getuigen van de historisch en architectuurhistorisch belangrijke bouwactivititeit van Hyacinth Martens uit Stevoort, een voor Limburg en Vlaanderen representatieve neogotische bouwmeester, van architect Jef Perriëns uit Overpelt en van twee Overpeltse ursulinen als gelegenheidsarchitecten.
Deze gebouwen zijn tevens sociaal-culturele getuigen van de jarenlange pedagogische activiteiten van de ursulinengemeenschap.
Ook de boerderij van het klooster (1908-1909), weerom ontworpen door Hyacinth Martens, de Heilig Hartkapel, de heiligenbeelden in de tuin (circa 1928-1929) maken integraal deel uit van het complex en geven op historisch, architectuurhistorisch en sociaal-cultureel vlak blijk van een rijke geschiedenis van bouwactiviteit, arbeid en devotie.

historische waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: De lagere school van 1902 (naar ontwerp van Hyacinth Martens), verhoogd in 1938 door Jef Perriëns, de voormalige naaischool van 1928-29, in de jaren 1930 vergroot en uitgebreid door Perriëns, getuigen van de historisch en architectuurhistorisch belangrijke bouwactivititeit van Hyacinth Martens uit Stevoort, een voor Limburg en Vlaanderen representatieve neogotische bouwmeester, van architect Jef Perriëns uit Overpelt en van twee Overpeltse ursulinen als gelegenheidsarchitecten.
Deze gebouwen zijn tevens sociaal-culturele getuigen van de jarenlange pedagogische activiteiten van de ursulinengemeenschap.
Ook de boerderij van het klooster (1908-1909), weerom ontworpen door Hyacinth Martens, de Heilig Hartkapel, de heiligenbeelden in de tuin (circa 1928-1929) maken integraal deel uit van het complex en geven op historisch, architectuurhistorisch en sociaal-cultureel vlak blijk van een rijke geschiedenis van bouwactiviteit, arbeid en devotie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ursulinenklooster

Ursulinenstraat 11-17, Vloeterstraat 2A-B (Pelt)
Het ursulinenklooster in eclectische stijl, neogotische en neo-Vlaamse-renaissance-inslag werd gebouwd in 1901 naar ontwerp van architect Hyacinth Martens, heden Instituut Mater Dei.