Neogotisch burgerhuis met winkelpui

Beschermd monument van 27-02-2001 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 12, Grote Markt 12B (Tongeren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73083/192.1
  • OL001453

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neogotisch burgerhuis met winkelpui

Grote Markt 12, 12B, Tongeren (Limburg)

Gaaf bewaard enkelhuis in neogotische stijl uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neogotisch burgerhuis is, met inbegrip van de achtertuin, beschermd als monument.

Waarden

Grote Markt 12 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Gaaf bewaard enkelhuis in neogotische stijl met winkelpui met Art Nouveau-inslag, uit de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.