Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming en pastorie: beeldondersteunende omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-07-2005 tot heden
ID: 3829   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3829

Besluiten

Geografisch pakket Heks
definitieve beschermingsbesluiten: 13-07-2005  ID: 4428

Beschrijving

De beeldondersteunende omgeving van kerk en pastorie is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat het gemeentehuis van Heks en gemeenteschool met een taxus en paardenkastanje.Waarden

De beeldondersteunende omgeving van kerk en pastorie is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De volledige site tussen de Molen- en Henestraat is zodanig opgebouwd dat het tegelijk ten dienste van het kasteelpark staat en als monumentaal dorpscentrum kan fungeren. Hierbij is er sprake van een fragiel evenwicht: links aan de pastorie grenst een mooie weide, wat beantwoordt aan een historische situatie, maar vanuit het kasteelpark ook een wijder doorzicht biedt naar het landschap omheen het dorp. Het gemeentehuis op het hoek Hekslaan-Molenstraat, links van de weide, werd pas in 1877 opgericht, waarmee alle kernfuncties van het dorp in de schaduw van het kasteel werden geconcentreerd. Het gebouw is slechts discreet aanwezig, past met zijn lichte monumentaliteit perfect in het straatbeeld, maar valt niet op vanuit het park. Het kruispunt Hekslaan-Molenstraat, waarop ook de moestuinpoort van het kasteel uitgeeft, is gemarkeerd met een boom, een oorlogsherdenkingsmonument en een kapelletje.

historische waarde

De volledige site tussen de Molen- en Henestraat is zodanig opgebouwd dat het tegelijk ten dienste van het kasteelpark staat en als monumentaal dorpscentrum kan fungeren. Hierbij is er sprake van een fragiel evenwicht: links aan de pastorie grenst een mooie weide, wat beantwoordt aan een historische situatie, maar vanuit het kasteelpark ook een wijder doorzicht biedt naar het landschap omheen het dorp. Het gemeentehuis op het hoek Hekslaan-Molenstraat, links van de weide, werd pas in 1877 opgericht, waarmee alle kernfuncties van het dorp in de schaduw van het kasteel werden geconcentreerd. Het gebouw is slechts discreet aanwezig, past met zijn lichte monumentaliteit perfect in het straatbeeld, maar valt niet op vanuit het park. Het kruispunt Hekslaan-Molenstraat, waarop ook de moestuinpoort van het kasteel uitgeeft, is gemarkeerd met een boom, een oorlogsherdenkingsmonument en een kapelletje.

volkskundige waarde

De volledige site tussen de Molen- en Henestraat is zodanig opgebouwd dat het tegelijk ten dienste van het kasteelpark staat en als monumentaal dorpscentrum kan fungeren. Hierbij is er sprake van een fragiel evenwicht: links aan de pastorie grenst een mooie weide, wat beantwoordt aan een historische situatie, maar vanuit het kasteelpark ook een wijder doorzicht biedt naar het landschap omheen het dorp. Het gemeentehuis op het hoek Hekslaan-Molenstraat, links van de weide, werd pas in 1877 opgericht, waarmee alle kernfuncties van het dorp in de schaduw van het kasteel werden geconcentreerd. Het gebouw is slechts discreet aanwezig, past met zijn lichte monumentaliteit perfect in het straatbeeld, maar valt niet op vanuit het park. Het kruispunt Hekslaan-Molenstraat, waarop ook de moestuinpoort van het kasteel uitgeeft, is gemarkeerd met een boom, een oorlogsherdenkingsmonument en een kapelletje.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gemeentehuis van Heks en gemeenteschool

Hekslaan 65 (Heers)
Gebouwd in 1877. Alleenstaand breedhuis van het dubbelhuistype; schoolgebouw haaks op de achtergevel.


Hoogstamboomgaard met barrier

Hekslaan zonder nummer (Heers)
'Barrier' van bandijzer uit de eerste helft van de 20ste eeuw, naar een nu vernieuwde boomgaard.


Taxus en paardekastanje bij gemeentehuis en -school

Hekslaan 65 (Heers)
Taxus en beeldbepalende paardekastanje uit vermoedelijk dezelfde tijd als het gebouw van 1877.