Beschermd monument

Kaapstander

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

ID: 383   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/383

Besluiten

Kaapstander en laad- en losinstallaties van maalderijen in de Vaartkom
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2002  ID: 3971

Beschrijving

De elektrische kaapstander uit 1933 op de hoek van het Engels Plein en de Werkmanstraat te Leuven, waarvan enkel het deksel zich boven het maaiveld bevindt, is beschermd als monument.Waarden

De Kaapstander is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als enig overgebleven exemplaar van elektrische kaapstander die dateert van 1933 en die een onderdeel was van het transportsysteem voor de overslag van goederen tussen de spoorweg, de bedrijven, de opslagruimtes en de vaartuigen in het Leuvense havengebied; materiële getuige van een transportsysteem voor goederen in havengebieden zoals dit reeds vóór de Eerste Wereldoorlog werd bedacht en in onderhavig geval in 1933 werd uitgevoerd en aldus een materiële getuige van de technologische evolutie, onder andere voor wat betreft het gebruik van elektriciteit, in de bovengemelde periode.

historische waarde

als enig overgebleven exemplaar van elektrische kaapstander die dateert van 1933 en die een onderdeel was van het transportsysteem voor de overslag van goederen tussen de spoorweg, de bedrijven, de opslagruimtes en de vaartuigen in het Leuvense havengebied; materiële getuige van een transportsysteem voor goederen in havengebieden zoals dit reeds vóór de Eerste Wereldoorlog werd bedacht en in onderhavig geval in 1933 werd uitgevoerd en aldus een materiële getuige van de technologische evolutie, onder andere voor wat betreft het gebruik van elektriciteit, in de bovengemelde periode.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kaapstander

Engels Plein zonder nummer (Leuven)
Gietijzeren bak die het aandrijfmechanisme bevat en waarvan enkel het deksel zich boven het maaiveld bevindt.