Kaapstander

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Engels Plein, Werkmanstraat
Locatie Engels Plein zonder nummer, Werkmanstraat zonder nummer (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/161.1
  • 4.01/24062/331.1
  • OB001507

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kaapstander

Engels Plein zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Gietijzeren bak die het aandrijfmechanisme bevat en waarvan enkel het deksel zich boven het maaiveld bevindt.

Beknopte karakterisering

Typologiekaapstanders
Dateringinterbellum

Beschrijving

De elektrische kaapstander uit 1933 op de hoek van het Engels Plein en de Werkmanstraat te Leuven, waarvan enkel het deksel zich boven het maaiveld bevindt, is beschermd als monument.

Waarden

De Kaapstander is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als enig overgebleven exemplaar van elektrische kaapstander die dateert van 1933 en die een onderdeel was van het transportsysteem voor de overslag van goederen tussen de spoorweg, de bedrijven, de opslagruimtes en de vaartuigen in het Leuvense havengebied; materiële getuige van een transportsysteem voor goederen in havengebieden zoals dit reeds vóór de Eerste Wereldoorlog werd bedacht en in onderhavig geval in 1933 werd uitgevoerd en aldus een materiële getuige van de technologische evolutie, onder andere voor wat betreft het gebruik van elektriciteit, in de bovengemelde periode.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.