Beschermd monument

Kloostercomplex ursulinen

Beschermd monument van 04-09-2012 tot heden

ID: 3830   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3830

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus met cultuurgoederen, pastorie en delen van het ursulinenklooster
definitieve beschermingsbesluiten: 04-09-2012  ID: 5068

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het eclectische ursulinenklooster (1901), de lagere school (1902), de kloosterboerderij (1908-1909), de neogotische kapel (1909-1910), de naaischool, de Heilig Hartkapel en de tuin (1928-1929). De cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken zijn eveneens opgenomen in het beschermde monument. In 2009 werd het kloostergebouw en de kloosterkapel reeds als monument beschermd, het complex als dorpsgezicht.Waarden

Onderdelen van het kloostercomplex van de ursulinen zijn beschermd als monument met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: De lagere school van 1902 (naar ontwerp van Hyacinth Martens), verhoogd in 1938 door Jet Perriëns, de voormalige naaischool van 1928-1929, in de jaren 1930 vergroot en uitgebreid door Perriëns, getuigen qua in- en exterieur van de historische en architectuurhistorische belangrijke bouwactiviteit van Hyacinth Martens uit Stevoort, een voor Limburg en Vlaanderen representatieve neogotische bouwmeester, van architect Jet Perriëns uit Overpelt en van twee Overpeltse Ursulinen als gelegenheidsarchitecten. Deze gebouwen zijn tevens sociaal-culturele getuigen van de jarenlange pedagogische activiteiten van de ursulinengemeenschap. Ook de boerderij van het klooster (1908- 1909), weerom ontworpen door Hyacinth Martens, de Heilige Hartkapel, de heiligenbeelden in de tuin (circa 1928-1929) en de beelden van de afgebroken Lourdesgrot (1929) en dito Calvarieberg (1933) maken integraal deel uit van het complex en geven op historisch, architectuurhistorisch en sociaal-cultureel vlak blijk van een rijke geschiedenis van bouwactiviteit, arbeid en devotie.

historische waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: De lagere school van 1902 (naar ontwerp van Hyacinth Martens), verhoogd in 1938 door Jet Perriëns, de voormalige naaischool van 1928-1929, in de jaren 1930 vergroot en uitgebreid door Perriëns, getuigen qua in- en exterieur van de historische en architectuurhistorische belangrijke bouwactiviteit van Hyacinth Martens uit Stevoort, een voor Limburg en Vlaanderen representatieve neogotische bouwmeester, van architect Jet Perriëns uit Overpelt en van twee Overpeltse Ursulinen als gelegenheidsarchitecten. Deze gebouwen zijn tevens sociaal-culturele getuigen van de jarenlange pedagogische activiteiten van de ursulinengemeenschap. Ook de boerderij van het klooster (1908- 1909), weerom ontworpen door Hyacinth Martens, de Heilige Hartkapel, de heiligenbeelden in de tuin (circa 1928-1929) en de beelden van de afgebroken Lourdesgrot (1929) en dito Calvarieberg (1933) maken integraal deel uit van het complex en geven op historisch, architectuurhistorisch en sociaal-cultureel vlak blijk van een rijke geschiedenis van bouwactiviteit, arbeid en devotie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ursulinenklooster

Ursulinenstraat 11-17, Vloeterstraat 2A-B (Pelt)
Het ursulinenklooster in eclectische stijl, neogotische en neo-Vlaamse-renaissance-inslag werd gebouwd in 1901 naar ontwerp van architect Hyacinth Martens, heden Instituut Mater Dei.