Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel de Londres

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
38311
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38311

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 7. Z.g. "Hotel de Londres" cf. erker. Breedhuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen) met twee dakkapellen onder leien schilddak. Verbouwd n.o.v. A. Van Coillie in 1920. Bakstenen lijstgevel, afgewisseld met natuursteen, heden geschilderd waardoor picturale effect en metselmozaïeken verdoezeld zijn. Ordonnerende pilasters en middenrisaliet met halfronde erker en dAanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel de Londres

Stationsplein 7 (Roeselare)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met twee dakkapellen onder leien schilddak. Verbouwd naar ontwerp van Alfons Van Coillie in 1920.