Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Graf Henry van de Velde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 38356   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38356

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voor zijn echtgenote Maria Sèthe (†1943) en zichzelf († 25 oktober 1957), tegen de omheiningsmuur achterin de begraafplaats van Tervuren, ontwierp van de Velde twee sobere, gezoet-leistenen grafstèles, gevat in een dito boord.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Graf Henry van de Velde - Maria Sèthe

Duisburgsesteenweg zonder nummer (Tervuren)
Als grafsteen voor zijn echtgenote en zichzelf ontwierp van de Velde twee sobere, gezoet-leistenen grafstèles gevat in een dito boord, gelegen tegen de omheiningsmuur achterin de begraafplaats.