Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-11-2007 tot heden
ID: 3839   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3839

Besluiten

Hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-11-2007  ID: 4512

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de hoeve. De als monument beschermde boerenwoning en stallen maken geen deel uit van het dorpsgezicht.


Waarden

De landelijke omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De onmiddellijke omgeving van de hoeve behield het landelijke karakter en is een belangrijke ondersteuning van de erfgoedwaarden van de hoeve.

historische waarde

De onmiddellijke omgeving van de hoeve behield het landelijke karakter en is een belangrijke ondersteuning van de erfgoedwaarden van de hoeve.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve

Zakstraat 1 (Wellen)
De voormalige U-vormige hoeve, waarvan een L-vormig restant met vakwerk bewaard bleef, dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.