Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 04-09-2012 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Pelt
Deelgemeente Overpelt
Straat Kerkdijk
Locatie Kerkdijk zonder nummer (Pelt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72029/108.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkdijk zonder nummer, Pelt (Limburg)

Neoromaanse kerk, naar ontwerp van de architecten H. Martens en V. Lenertz, gebouwd in 1911-12.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Sint-Martinuskerk, gebouwd in 1911-1912 in neoromaanse stijl ontwerp van architecten Hyacinth Martens en Vincent Lenertz. De cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken zijn mee beschermd als monument.

Waarden

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en artistieke waarde: De vroeg 20ste-eeuwse Sint-Martinuskerk, die de voormalige parochiekerk vervangt, werd in een zeldzame neoromaanse bouwtrant opgetrokken binnen het oeuvre van het geassociëerde bouwmeester-architect-duo Martens-Lenertz. Het voor een plattelandskerk vrij rijk gestoffeerde interieur, waaronder elementen ontworpen voor de nieuwe kerk maar bijvoorbeeld net zozeer bewaarde cultuurgoederen die als enige materiële relicten getuigen van de oude kerk, heeft een onverbreekbare historische band met het bedehuis en zijn voorgeschiedenis.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De Sint-Martinuskerk getuigt van de eeuwenlange verbondenheid van de inwoners van Overpelt met 'hun' patroonheilige. De aanwezige cultuurgoederen en aankleding in de parochiekerk geven ook een representatief beeld van de devotionele context ten tijde van de oprichting van de kerk.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.