Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
38453
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38453

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Van Iseghemlaan nrs. 135-137. Eenheidsbebouwing uit het tweede kwart van de 20ste eeuw en aansluitend bij eclecticisme en art-decotraditie; gesigneerd "A. DEVREESE ARCHTE E/V" EN "G. VERSLUYS AANNMER BREEDENE". Enkelhuizen van twee à drie traveeën en drie bouwlagen op verhoogde begane grond; leien/pannen mansardedak waaraan twee brede dakvensters onder gebogen lijst, resp. met gestrekteAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Van Iseghemlaan 135-137 (Oostende)
Van Iseghemlaan nrs. 135-137. Eenheidsbebouwing uit het tweede kwart van de 20ste eeuw en aansluitend bij eclecticisme en art-decotraditie; gesigneerd "A. DEVREESE ARCHTE E/V" EN "G. VERSLUYS AANNMER BREEDENE". Enkelhuizen van twee à drie traveeën en drie bouwlagen op verhoogde begane grond; leien/pannen mansardedak waaraan twee brede dakvensters onder gebogen lijst, resp. met gestrekte