Beschermd monument

Watermolen Wedelse Molen

Beschermd monument van 28-12-1994 tot heden

ID
3850
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3850

Besluiten

Watermolen De Wedelse Molen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1994  ID: 2796

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de watermolen Wedelse Molen, meer bepaald het molengebouw, het sluiswerk met de sluismuren en de oeverversteviging stroomopwaarts aansluitend bij het sluiswerk, het waterrad en de volledige maalinrichting. De watermolen en met de omgeving ook als dorpsgezicht beschermd.Waarden

De watermolen genaamd Wedelse molen, met inbegrip van het gebouw, het sluiswerk met de sluismuren en de oeverversteviging stroomopwaarts aansluitend bij het sluiswerk, het waterrad en de volledige maalinrichting, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als 17de-eeuwse watermolen met zijn oude houten raderwerk en maalstenen in archaïsche frontale opstelling.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Wedelse of Weelse Molen

Breugelweg 250 (Pelt)
Molen op de Dommel, herbouwd rond 1765, waarbij het vroegere molenhuis in leem en hout vervangen werd door het huidige gebouw.