Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 38505   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38505

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis mogelijk naar ontwerp van architect René Cauwe (Brugge) van 1921; wederopbouw geïnspireerd op het vooroorlogse uitzicht uit het vierde kwart van de 18de eeuw (?).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Boterstraat 33 (Ieper)
Burgerhuis mogelijk naar ontwerp van architect René Cauwe (Brugge) van 1921; wederopbouw geïnspireerd op het vooroorlogse uitzicht uit het vierde kwart van de 18de eeuw (?).