Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Standbeeld 't Manneke uit de Mane

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 38517   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38517

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote Markt z.nr. Standbeeld " 't Manneke uit de Mane". Dit standbeeld verwijst naar de volksalmanak die onder deze naam vanaf 1881 werd uitgegeven door "De Swighende Eede" (1880), een geheim genootschap van West-Vlaamse flaminganten onder de bezielende stuwing van Hugo Verriest. Priester Alfons Van Hee was van bij de oprichting tot aan zijn overlijden inWaarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Standbeeld 't Manneke uit de Mane

Grote Markt zonder nummer (Diksmuide)
Grote Markt z.nr. Standbeeld " <italic>'t Manneke uit de Mane</italic>". Dit standbeeld verwijst naar de volksalmanak die onder deze naam vanaf 1881 werd uitgegeven door "<italic>De Swighende Eede</italic>" (1880), een geheim genootschap van West-Vlaamse flaminganten onder de bezielende stuwing van Hugo Verriest. Priester Alfons Van Hee was van bij de oprichting tot aan zijn overlijden in