Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel van Diepenbeek: kasteeldomein

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-06-2002 tot heden

ID
3854
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3854

Besluiten

Kasteel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-06-2002  ID: 3884

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel, de burchttoren, de pachthoeve, de restanten van de grachtengordel, het park en het hekwerk.Waarden

Het kasteel, burchttoren, pachthoeve, restanten grachtengordel, park en hekwerk zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het kasteeldomein vertoont nog in grote trekken de onderverdeling zoals deze op het plan van 1720 wordt aangegeven en omvat naast de residentiële vleugels nog de oudere burchttoren en de in de 19de eeuw verbouwde pachthoeve. De oorspronkelijke omgrachting bleef gedeeltelijk bewaard en werd geïntegreerd in een park met majestatische gazons en bomenrijen, het geheel omzoomd door hagen en hekken. De oorspronkelijke hoofdingang aan de pachthoeve ging verloren in 1856, toen de inleidende dreef werd onderbroken door de spoorlijn Hasselt-Maastricht, waarna het complex in de richting van de Stationsstraat werd geheroriënteerd. Het in de 19de eeuw geromantiseerde geheel vormt een belangrijk beeldbepalend element aan de rand van het dorp.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het kasteeldomein vertoont nog in grote trekken de onderverdeling zoals deze op het plan van 1720 wordt aangegeven en omvat naast de residentiële vleugels nog de oudere burchttoren en de in de 19de eeuw verbouwde pachthoeve. De oorspronkelijke omgrachting bleef gedeeltelijk bewaard en werd geïntegreerd in een park met majestatische gazons en bomenrijen, het geheel omzoomd door hagen en hekken. De oorspronkelijke hoofdingang aan de pachthoeve ging verloren in 1856, toen de inleidende dreef werd onderbroken door de spoorlijn Hasselt-Maastricht, waarna het complex in de richting van de Stationsstraat werd geheroriënteerd. Het in de 19de eeuw geromantiseerde geheel vormt een belangrijk beeldbepalend element aan de rand van het dorp.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Park van het kasteel van Diepenbeek

Stationsstraat 25 (Diepenbeek)
Park in land­schap­pel­ijke stijl met pittoresk karakter (4 hectare), aangelegd tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw, bij het kas­teel met voor­malige boer­de­rij en schuur uit de 17de en 18de eeuw, en een 15de-eeuwse maar in de 18de eeuw aangepaste woontoren.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel van Diepenbeek

Stationsstraat 25 (Diepenbeek)
De eerste burcht, het Oude Hof bevond zich in de nabijheid van de Breemakker. In 1433 werd de vrijheerlijkheid Diepenbeek verdeeld tussen de families Schoonvorst en van Gaver enerzijds en de families van Horne en de Merode anderzijds.