Maalderij Van Orshoven: laad- en losinstallatie

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Vaartkom
Locatie Vaartkom zonder nummer (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/161.1
  • 4.01/24062/334.1
  • OB001510

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Maalderij Van Orshoven

Stapelhuisstraat 4, 11-13, Havenkant 30-32, Leuven (Vlaams-Brabant)

Ensemble van woonhuis, molencomplex met silo, magazijn, machinekamer, zakkenkuiserij en schrijnwerkerij, grosso modo U-vormig ingeplant op een diep en schuin georiënteerd perceel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De laad- en losinstallatie van de voormalige maalderij Van Orshoven, gelegen aan de Vaartkom te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

De laad- en losinstallatie van de voormalige maalderij 'Van Orshoven' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van ijzeren laad- en losinstallatie voor granen, van het type 'conische vakwerkconstructie op betonnen voet', daterend van circa 1945, opgericht op de kade van een havendok ter hoogte van een voormalige maalderij en dienend voor het lossen van schepen die granen in bulk vervoerden; als object met belangrijke industrieel-archeologische signaalfunctie in de context van een binnenhaven omringd door bestaande en voormalige bedrijfsgebouwen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.