Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Wedelse Molen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-12-1994 tot heden
ID: 3860   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3860

Besluiten

Watermolen De Wedelse Molen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1994  ID: 2796

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de watermolen Wedelse Molen en haar omgeving ten noorden en zuiden van de Breughelweg, een gebied met een zeer goed bewaard landelijk karakter, met weilanden, akkers en bospercelen. De watermolen is ook als monument beschermd.Waarden

De omgeving van de watermolen genaamd Wedelse molen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als oude nog functionele en landelijke molensite.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Wedelse of Weelse Molen

Breugelweg 250 (Pelt)
Molen op de Dommel, herbouwd rond 1765, waarbij het vroegere molenhuis in leem en hout vervangen werd door het huidige gebouw.