Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteel van Heks en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 31-05-1948 tot heden

ID
3861
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3861

Besluiten

Kasteel van Heks en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 31-05-1948  ID: 215

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het kasteel van Heks en omgeving met park, hoven en bossen.
Het kasteel zelf is ook beschermd als monument.

Het kasteeldomein werd later ook beschermd als monument bij ministerieel besluit van 13 juli 2005.Waarden

Voormeld kasteel en zijn omgeving (park, hoven en bossen) zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Hex

Hekslaan 1 (Heers)
Meer dan 100 ha groot landgoed voor een deel in terrasvorm aangelegd op de flank van een helling die het dorp domineert.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel van Heks

Hekslaan zonder nummer (Heers)
Het kasteel wordt toegeschreven aan de Luikse architect Etienne Fayn en dateert van circa 1775. Het werd als jachtverblijf gebouwd voor prinsbisschop François-Charles de Velbrück.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal

Bommershoven, Borgloon, Broekom, Groot-Loon (Borgloon), Gutschoven, Heers, Heks, Horpmaal, Vechmaal (Heers), Lauw, Piringen, Widooie (Tongeren)
Het is een overwegend open en sterk glooiend landschap, voornamelijk bestaande uit zeer vruchtbare akkers. De bewoning is geconcentreerd in dorpen die vooral gelegen zijn in de valleien. Deze valleien zijn vochtiger en bestaan uit hooi- en graslanden en houtkanten en vormen meer gesloten linten tussen de uitgestrekte open plateaugebieden. Op de heuveltoppen ontbreekt plaatselijk de vruchtbare leemlaag of is deze te dun voor landbouw en liggen beperkte boscomplexen. De ankerplaats vormt een uitzonderlijk landschap waarbij de erfgoedelementen samen een uitgestrekt cultuurlandschap vormen met vele historische kasteeldorpen en domeingoederen, alternerend met een schitterend semi-ruraal kader van hoeves, akkers, weilanden, hoogstamboomgaarden en bossen waarbij de verschillende elementen bovendien onderling verbonden zijn door oude wegtracés (waaronder de Romeinse weg).