Windmolen Sevensmolen

Beschermd monument van 28-12-1994 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Overpelt
Deelgemeente Overpelt
Straat Breugelweg
Locatie Breugelweg zonder nummer (Overpelt)
Alternatieve naam Sint-Odamolen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72029/105.1
  • OL001357

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Molen van Sevens

Breugelweg zonder nummer, Overpelt (Limburg)

Wat achterin op een stuk weiland in het Wandelpark Heesakker gelegen, houten windmolen, gedateerd 1832.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Sevensmolen, een 19de-eewse houten standaardmolen. De windmolen en samen met haar omgeving ook als dorpsgezicht beschermd.

Waarden

De houten windmolen genaamd Sevensmolen, met inbegrip van alle roerend werk, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als vroeg 19de-eewse standaardmolen met Kempense karakteristieken die verwijzen naar een bepaalde traditie in de molenbouw en met roeden waarvan de geklonken ijzeren constructie verwijst naar een bepaalde fase in de evolutie van de molengevluchten.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.