Beschermd monument

Kasteel van Heks: rentmeesterwoning

Beschermd monument van 13-07-2005 tot heden

ID: 3863   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3863

Besluiten

Geografisch pakket Heks
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 13-07-2005  ID: 4428

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige rentmeesterwoning van het kasteel van Heks en de bijhorende tuin.Waarden

De voormalige rentmeesterswoning van het kasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De rentmeesterswoning van het kasteel werd opgetrokken omstreeks 1895, op een terrein aan de rand van Heks-dorp, in de onmiddellijke franje van het kasteelpark, dat voorheen bij de aangrenzende hoeve Tournebried hoorde, een poel omvatte en bebouwd was met een kleine brouwerij. Het nieuwe cottage-achtige gebouw, met een duidelijke invloed van de Arts & Crafts beweging, is één van de panden die in de late 19de en vroege 20ste eeuw onder impuls van de kasteelheer omheen het park verrezen, onderdak boden aan het kasteelpersoneel en in hun sobere monumentaliteit en op die manier als buffer en uithangbord voor het kasteel fungeerden. De panden getuigen van de hoogdagen van het domein en maken Heks op een erg sprekende wijze tot een kasteeldorp. Door hun elegante vormentaal en hun strategische inplanting, in harmonie met de omgeving, zijn zij daarenboven van een bijzondere beeldbepalende waarde.

historische waarde

De rentmeesterswoning van het kasteel werd opgetrokken omstreeks 1895, op een terrein aan de rand van Heks-dorp, in de onmiddellijke franje van het kasteelpark, dat voorheen bij de aangrenzende hoeve Tournebried hoorde, een poel omvatte en bebouwd was met een kleine brouwerij. Het nieuwe cottage-achtige gebouw, met een duidelijke invloed van de Arts & Crafts beweging, is één van de panden die in de late 19de en vroege 20ste eeuw onder impuls van de kasteelheer omheen het park verrezen, onderdak boden aan het kasteelpersoneel en in hun sobere monumentaliteit en op die manier als buffer en uithangbord voor het kasteel fungeerden. De panden getuigen van de hoogdagen van het domein en maken Heks op een erg sprekende wijze tot een kasteeldorp. Door hun elegante vormentaal en hun strategische inplanting, in harmonie met de omgeving, zijn zij daarenboven van een bijzondere beeldbepalende waarde.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Rentmeesterwoning

Hekslaan 53 (Heers)
Voormalige rentmeesterwoning, eigendom van de graaf d'Ansembourg, die het in 1901 ombouwt om er een vrije school voor meisjes te openen. De kern van het gebouw dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.