Beschermd monument

Ursulinenklooster: hoofdgebouw met kapel

Beschermd monument van tot heden

ID
3865
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3865

Besluiten

Ursulinenklooster: hoofdgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-2009  ID: 4591

Beschrijving

Het hoofdgebouw van het Ursulinenklooster te Diepenbeek is met inbegrip van de neogotische kloosterkapel beschermd als monument.Waarden

Hoofdgebouw van het Ursulinenklooster met kapel op de eerste verdieping, naar ontwerp van architect Mathieu Christiaens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze waarde ligt in de stichting in 1853 in Diepenbeek van een Ursulinenklooster, eerst gehuisvest in het 'witte huis', later vanaf 1855-1856 in de Wijkstraat. Het te beschermen hoofdgebouw met kapel op de bovenverdieping werd in 1888 opgetrokken.

artistieke waarde

Architect Mathieu Christiaens, die het hoofdgebouw van 1888 met kloosterkapel voor zijn rekening nam, toont hier zijn bouwkundige kwaliteiten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Vooral de binnenafwerking van de neogotische kloosterkapel op de bovenverdieping van het hoofdgebouw getuigt van een uitzonderlijk rijke en unieke neogotische stoffering door middel van hoofdaltaar, lambriseringen, beelden, banken, stoelen, orgeltribune en biechtstoelen. Ook de oorspronkelijke lampen bleven bewaard. Dit alles maakt van het bedehuis een totaalconcept, een gesamtkunstwerk van eerste rangorde.

sociaal-culturele waarde

Jarenlang hebben de zusters ursulinen in Diepenbeek pedagogische activiteit ontplooid, qua kleuteronderwijs, lagere school, middelbare en huishoudschool, later uitgebreid met peutertuin en buitenschoolse kinderopvang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ursulinenklooster

Wijkstraat 16 (Diepenbeek)
Het hoofdgebouw van 1888, met knipvoeg gevoegde neogotische baksteenbouw van acht traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak met dakruiter met ingesnoerde naaldspits en bekronend ijzeren kruis met windhaan.