Beschermd monument

Kerkhof en grafsteen Jean Baptist de Borchgraeve d'Altena

Beschermd monument van 13-07-2005 tot heden

ID: 3879   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3879

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen-Bovelingen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-07-2005  ID: 4430

Beschrijving

De oude kerksite van Mechelen-Bovelingen is beschermd als monument. De bescherming omvat het kerkhof en de tuin van de voormalige onderwijzerswoning met de grafsteen van Jean Baptist de Borchgraeve d'Altena.Waarden

De oude kerksite met kerkhof en grafsteen van Jean Baptist de Borchgraeve d’Altena is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De oorspronkelijke kerksite van Bovelingen omvatte een kerk, met daarrond het ommuurde kerkhof, en links daarvan een imposante pastorie. De pastorie verdween al in de 19de eeuwen het bouwperceel werd nooit opnieuw bebouwd, de kerk verdween begin 20ste eeuw, en het bouwperceel werd bij de kerkhoffunctie betrokken.
Van de verdwenen structuren bleef, afgezien van eventuele archeologische restanten, slechts een oude grafsteen bewaard in de tuin van de voormalige onderwijzerswoning, grenzend aan het na de afbraak van de pastorie vrijgekomen terrein. De steen, van Jean Baptist de Borchgraeve d'Altena (+1684) en Catharina de Woelmont (+1717), draagt een alliantiewapen en acht kwartieren.
Op het huidige kerkhof is meer bepaald het grafmonument van graaf Joseph de Borchgrave d' Altena vermeldenswaardig, telg van de kasteelheren en belangrijk 20ste -eeuws kunst- en architectuurhistoricus.
Het kerkhof flankeert één van de drie zijden van een driehoekig plein, waarop aan de andere tweede zijden de nieuwe kerk en pastorie uitgeven. Het geheel van plein en bebouwing, dat ongeveer gelijktijdig werd gerealiseerd en letterlijk en figuurlijk de kern van het dorp vormt, heeft een uitgesproken beeldbepalende waarde, die niet alleen schuilt in de kwaliteiten van de individuele componenten, maar meer nog in hun functionele en visuele samenhang. Ter benadrukking hiervan kreeg het kerkhof dezelfde afbakening als de pastorietuin.

historische waarde

De oorspronkelijke kerksite van Bovelingen omvatte een kerk, met daarrond het ommuurde kerkhof, en links daarvan een imposante pastorie. De pastorie verdween al in de 19de eeuwen het bouwperceel werd nooit opnieuw bebouwd, de kerk verdween begin 20ste eeuw, en het bouwperceel werd bij de kerkhoffunctie betrokken.
Van de verdwenen structuren bleef, afgezien van eventuele archeologische restanten, slechts een oude grafsteen bewaard in de tuin van de voormalige onderwijzerswoning, grenzend aan het na de afbraak van de pastorie vrijgekomen terrein. De steen, van Jean Baptist de Borchgraeve d'Altena (+1684) en Catharina de Woelmont (+1717), draagt een alliantiewapen en acht kwartieren.
Op het huidige kerkhof is meer bepaald het grafmonument van graaf Joseph de Borchgrave d' Altena vermeldenswaardig, telg van de kasteelheren en belangrijk 20ste -eeuws kunst- en architectuurhistoricus.
Het kerkhof flankeert één van de drie zijden van een driehoekig plein, waarop aan de andere tweede zijden de nieuwe kerk en pastorie uitgeven. Het geheel van plein en bebouwing, dat ongeveer gelijktijdig werd gerealiseerd en letterlijk en figuurlijk de kern van het dorp vormt, heeft een uitgesproken beeldbepalende waarde, die niet alleen schuilt in de kwaliteiten van de individuele componenten, maar meer nog in hun functionele en visuele samenhang. Ter benadrukking hiervan kreeg het kerkhof dezelfde afbakening als de pastorietuin.

volkskundige waarde

De oorspronkelijke kerksite van Bovelingen omvatte een kerk, met daarrond het ommuurde kerkhof, en links daarvan een imposante pastorie. De pastorie verdween al in de 19de eeuwen het bouwperceel werd nooit opnieuw bebouwd, de kerk verdween begin 20ste eeuw, en het bouwperceel werd bij de kerkhoffunctie betrokken.
Van de verdwenen structuren bleef, afgezien van eventuele archeologische restanten, slechts een oude grafsteen bewaard in de tuin van de voormalige onderwijzerswoning, grenzend aan het na de afbraak van de pastorie vrijgekomen terrein. De steen, van Jean Baptist de Borchgraeve d'Altena (+1684) en Catharina de Woelmont (+1717), draagt een alliantiewapen en acht kwartieren.
Op het huidige kerkhof is meer bepaald het grafmonument van graaf Joseph de Borchgrave d' Altena vermeldenswaardig, telg van de kasteelheren en belangrijk 20ste -eeuws kunst- en architectuurhistoricus.
Het kerkhof flankeert één van de drie zijden van een driehoekig plein, waarop aan de andere tweede zijden de nieuwe kerk en pastorie uitgeven. Het geheel van plein en bebouwing, dat ongeveer gelijktijdig werd gerealiseerd en letterlijk en figuurlijk de kern van het dorp vormt, heeft een uitgesproken beeldbepalende waarde, die niet alleen schuilt in de kwaliteiten van de individuele componenten, maar meer nog in hun functionele en visuele samenhang. Ter benadrukking hiervan kreeg het kerkhof dezelfde afbakening als de pastorietuin.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Grafsteen

Bovelingenstraat zonder nummer (Heers)
Grafsteen van Jean Baptist de Borchgraeve d'Altena en Catharina de Woelmont met alliantiewapen en acht kwartieren.


Kerkhof

Schoolstraat zonder nummer (Heers)
De oorspronkelijke kerksite werd geleidelijk uiteengerafeld: de oude pastorie verdween na de realisatie van de nieuwbouw, het bouwperceel evolueerde tot pleintje; de oude kerk werd omstreeks 1916 gesloopt, de vrijgekomen plaats werd door het kerkhof ingenomen. Daarmee is het kerkhof de enige component van de oude kerksite dat zijn oude plaats heeft kunnen behouden.