Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Tumulus op het Tomveld met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-03-1979 tot heden

ID
3880
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3880

Besluiten

Tumulus met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1979  ID: 1246

Beschrijving

De bescherming omvat de tumulus op het Tomveld met zijn omgeving.Waarden

De tumulus gelegen op het Tomveld met zijn omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tumulus op het Tomveld

Tomstraat zonder nummer (Sint-Truiden)
De tumulus op het Tomveld, ten zuidoosten van Brustem, bevindt zich langs de Romeinseweg-Brustem en behoort tot de weinige goed bewaarde tumuli in Vlaanderen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldorpen Voort en Gotem met Romeinse weg

Borgloon, Broekom, Gotem, Hendrieken, Hoepertingen, Rijkel, Voort (Borgloon), Gutschoven, Mettekoven (Heers), Brustem, Groot-Gelmen (Sint-Truiden)
De ankerplaats is gelegen in Droog-Haspengouw op de zuidwest-rand van het massief van Borgloon. De centrale verbinding in de ankerplaats wordt gevormd door de Romeinse weg die van west naar oost loopt. De Herkebeek of Molenbeek, één van de bovenlopen van de Herk, doorkruist het gebied van zuid naar noord. De beek heeft hier een diep, asymmetrisch dal ingesneden. De omgeving van Voort vertoont het traditionele, open uitzicht van de Haspengouwse akkerbouwstreek. Voort is dan ook een klein landbouwdorp, gedomineerd door het kasteel en enkele grote landbouwbedrijven. Gotem is een kleine kern gelegen in dezelfde beekvallei, maar op enige afstand van de Romeinse weg. Het gehucht Helshoven ligt langs de Herk en kenmerkt zich door enkele grote hoeves en een kapel en kluis.