Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met barokgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
38802
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38802

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vormde tot 1870 samen met de twee linkse traveeën van het huidige hoekpand nr. 49 één ruim, drie bouwlagen hoog pand - thans onder gecombineerde zadelbedaking - met lijstgevel in classicerende barokstijl, te dateren in het eerste kwart 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met barokgevel

Mechelsestraat 47 (Leuven)
Vormde tot 1870 samen met de twee linkse traveeën van het huidige hoekpand nummer 49 één ruim, drie bouwlagen hoog pand met lijstgevel in classicerende barokstijl, te dateren in het eerste kwart 18de eeuw.