Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning Sint Jans Oliepot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
38825
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38825

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Sint Jans Oliepot". Vermoedelijk in kern opklimmend tot de tweede helft 16de eeuw, twee bouwlagen hoog traditioneel diephuis met trapgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning Sint Jans Oliepot

Mechelsestraat 35 (Leuven)
Vermoedelijk in kern opklimmend tot de tweede helft 16de eeuw, twee bouwlagen hoog traditioneel diephuis met trapgevel getypeerd door een overkragende bovenbouw op drie rondbogen met geprofileerde kraagstenen.