Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Heilige Donatuskapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 38849   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38849

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op het kruispunt tussen de Molendreef en Rommelaar gelegen Heilige Donatuskapel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Heilige Donatuskapel

Molendreef zonder nummer (Aarschot)
Kapel omgeven door 4 jonge platanen. Bakstenen pijlerkapel op natuurstenen gepikte plint, rechthoekige plattegrond onder puntdak met leien bekroond door eenvoudig ijzeren kruis.