Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 38864   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38864

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistisch huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak; cartouches van de geveltop met jaartallen 1770 en 1925 respectievelijk verwijzend naar het vooroorlogse pand en de wederopbouw ervan.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Boterstraat 8 (Ieper)
Neoclassicistisch huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak; cartouches van de geveltop met jaartallen 1770 en 1925 respectievelijk verwijzend naar het vooroorlogse pand en de wederopbouw ervan.