Sint-Martinuskapel met grafcrypte

Beschermd monument van 13-07-2005 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Mechelen-Bovelingen
Straat Kloosterstraat
Locatie Kloosterstraat 2 (Heers)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73022/137.1
  • OL002185

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Martinuskapel

Kloosterstraat 2, Heers (Limburg)

Grafkapel uit 1872 met grafkapel van de familie de Borchgrave d'Altena.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Martinuskapel met aansluitende grafcrypte van de familie de Borchgrave d’Altena is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Martinuskapel met aansluitende grafcrypte van de familie de Borchgrave d’Altena is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

De Sint-Martinuskapel werd onder impuls van kasteelheer de Borchgrave d'Altena opgericht in 1872. Het neogotische gebouwtje staat in eng verband met het kasteeldomein, is er overigens op gefixeerd, en fungeert als heiligdom bij de crypte van de kasteelheren. Het oudste hier begraven familielid, Marie Wilhelmine de Renesse, overleed in 1812. Kapel en crypte zijn representatieve getuigen van de dorpsgeschiedenis en illustreren het typisch 19de-eeuwse gebruik van kasteelheren om via allerhande vaak traditionele monumentjes in en om de dorpskom hun aanwezigheid in het dorp en de continuïteit van hun machtspositie te benadrukken.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.