Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Klooster en school van de Soeurs de Marie

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-07-2005 tot heden

ID: 3892   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3892

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen-Bovelingen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-07-2005  ID: 4430

Beschrijving

Het klooster en de school van de Soeurs de Marie zijn beschermd als monument.Waarden

Klooster en school van de Soeurs de Marie, gekoppeld aan de Sint-Martinuskapel, zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Klooster en school werden opgericht in 1873 en uitgebreid in 1923. Het in essentie neoklassieke complex is een uitbreiding van de site rond de Sint-Martinuskapel, en heeft er als dusdanig historische, functionele en niet in het minst visuele verbanden mee. Het geheel is als tegenhanger van de officiële dorpsschool daarenboven een sprekende getuige van een typische laat-19de-eeuwse dorps geschiedenis.

historische waarde

Klooster en school werden opgericht in 1873 en uitgebreid in 1923. Het in essentie neoklassieke complex is een uitbreiding van de site rond de Sint-Martinuskapel, en heeft er als dusdanig historische, functionele en niet in het minst visuele verbanden mee. Het geheel is als tegenhanger van de officiële dorpsschool daarenboven een sprekende getuige van een typische laat-19de-eeuwse dorps geschiedenis.

volkskundige waarde

Klooster en school werden opgericht in 1873 en uitgebreid in 1923. Het in essentie neoklassieke complex is een uitbreiding van de site rond de Sint-Martinuskapel, en heeft er als dusdanig historische, functionele en niet in het minst visuele verbanden mee. Het geheel is als tegenhanger van de officiële dorpsschool daarenboven een sprekende getuige van een typische laat-19de-eeuwse dorps geschiedenis.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Klooster en school van de Soeurs de Marie

Kloosterstraat 4 (Heers)
Het neoclassicistische kloostertje met aansluitend schoolgebouw werd in 1873 opgericht en in 1923 uitgebreid met een tweede, achterwaartse schoolvleugel in een modernere vormentaal.